Företagsmassage

För arbetsgivare som månar om sina anställda är det självklart med friskvård och dylikt. Ett bra och smidigt sätt att erbjuda friskvård är på plats på arbetsplatsen istället för att låta de anställda själva söka efter bra och ekonomisk vård. Det kan vara tidskrävande och komplicerat att hitta bra massör och andra typer av friskvård, därför är det lämpligt för arbetsgivaren att ta vården till företaget istället för att de anställda ska söka efter det själva.

Förebygg sjukskrivningar och problem
Det är både lönsamt för arbetsgivare, anställda och kunder med så låg sjukskrivningsgrad som möjligt på företaget. Både ur ekonomisk synvinkel, men även att de anställda känner trygghet rent personligt. Därför är det viktigt att förebygga problem och sjukdomar innan de väl dyker upp. Även vid akuta problem och värk är det viktigt med snabb vård och en trygghet i den tid man tar för att rehabilitera sig.

Företagsmassage i Malmö
De företag som brukar erbjuda företagsmassage i Malmö är de företag som är framgångsrika. De flesta företag som erbjuder företagsmassage har skräddarsydda lösningar för både det lilla företaget, men även de oerhört stora företagen. Det går att boka olika typer av paket och det kan ske både på och utanför arbetstid. För att underlätta och förbättra företagsmassagen är det bra om man får sms eller mail vid bokningar.